Vaardigheden personeelsmanagement

€ 2595.00
Vaardigheden personeelsmanagement
Vaardigheden personeelsmanagement
€ 2595.00

Doelgroep

U denkt en werkt op hbo-niveau. U hebt steeds meer te maken met HR taken, maar u mist nog een geschikte (voor)opleiding. U bent intercedent, medewerker, personeelszaken HR adviseur, opleidingsfunctionaris of (lijn)manager.

Werkvorm

Tijdens de opleiding brengt u de opgedane kennis direct in de praktijk: u oefent tijdens de bijeenkomsten (onder andere diverse malen met een professionele acteur) en daarbuiten. De bijeenkomsten zijn zeer interactief, u leert van de docent en ook van de andere deelnemers. Gedurende de opleiding houdt u een persoonlijk logboek bij. Hierin werkt u uw individuele leerdoelen verder uit en reflecteert u op de toepassing van de nieuwe vaardigheden in uw dagelijkse praktijk. Tijdens het eindgesprek laat u zien dat u de aangeleerde vaardigheden succesvol toe kunt passen. De beoordeling van het logboek en het mondeling examen bepalen of u de opleiding positief afrondt.

Resultaat

U kunt gesprekken (o.a. verzuim-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken) succesvol beïnvloeden en zo nodig bijsturen. Ook hebt u het reflecteren op uw eigen handelen versterkt. Zo draagt u bij aan de ontwikkeling van medewerkers binnen uw organisatie.

Vaardigheden personeelsmanagement

MEER INFO? KLIK HIER!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply