Rol van bhv’ers in een laboratorium

€ 645.00
Rol van bhv’ers in een laboratorium
Rol van bhv’ers in een laboratorium
€ 645.00

Rol van bhv’ers in een laboratorium

Laboratoria zijn bijzondere werkruimtes. Als laboratoriummedewerker heeft u te maken met veel bronnen van gevaar die kunnen leiden tot bijzondere incidenten. Als standaard opgeleide bhv’er kunt u mogelijk moeite hebben om die gevaren te bestrijden. Deze cursus biedt bhv’ers de mogelijkheid zich bij te scholen voor specifieke laboratoriumsituaties. U wordt voorbereid op uiteenlopende incidenten, waarbij u de gevaren leert te herkennen en bestrijden.

Doelgroep

U bent een bedrijfshulpverlener binnen een laboratorium of speelt als laboratoriummedewerker een rol in de veiligheid en gezondheid op uw laboratorium. U heeft een bhv-diploma en wilt dit uitbreiden met bhv-kennis op laboratoriumgebied. U werkt en denkt op minimaal mbo-niveau en heeft kennis van en ervaring met laboratoriumwerk.

Werkvorm

De cursus is praktisch van opzet. Ter voorbereiding levert u het volgende aan:

  • Een of twee zelfbedachte incidentenscenario’s voor uw eigen laboratoriumsituatie.
  • Een overzicht van wat u denkt nodig te hebben aan kennis (zie onderwerpen in het programma) en materialen om uw zelfgekozen incidenten te kunnen beheersen.

Op basis van de vooraf geïnventariseerde interesse van alle deelnemers wordt een keuze gemaakt uit bovengenoemde onderwerpen. Er is veel ruimte voor discussies met de docent en andere deelnemers.

Op verzoek kunnen we aanvullend op deze cursus binnen uw bedrijf specifieke maatwerktrainingen verzorgen. Voor meer informatie kunt u hierover contact met ons opnemen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u op uw eigen laboratorium adequater reageren op incidenten.

Rol van bhv’ers in een laboratorium

MEER INFO? KLIK HIER!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply