Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Interesse in de opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl van Avans Hogeschool? Check nu de startdata.

Opleiding: Wijkverpleegkundige nieuwe stijl van Avans Hogeschool

Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Wijkverpleegkundigen hebben in het nieuwe zorgbeleid een poortwachterrol in de eerste lijn gekregen, die de instroom van zorg naar de tweedelijnszorg moet beperken. De transities van de zorg gaan gepaard met een inhoudelijke transformatie voor professionals die de zorg leveren aan cliënten. Het betreft een vernieuwde stijl van werken. Een nieuwe stijl die gericht is op het ondersteunen en coachen van cliënten in het nemen van preventieve maatregelen en eigen regie over hun gezondheid, met gebruik van hun eigen sociale netwerk. Dat vraagt van wijkverpleegkundigen een brede kijk. Afstemmen op de zorgvragen van cliënten en het systeem waarin zij leven, bewustzijn van factoren die gezondheid beïnvloeden, het netwerk weten te gebruiken, kennis van de sociale kaart, eindverantwoording nemen voor zorg, zijn belangrijke taken in deze rol.

Daarnaast geeft de invoering van de ‘Aanspraak Wijkverpleging’ in de Zorgverzekeringswet aan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol als indicatiesteller van verpleging en verzorging van de cliënt in de thuissituatie, die zorg draagt voor de organisatie van de zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt gevraagd hun zorgverlening op vakinhoudelijke- en effectieve kennis te baseren. Op basis van Evidence Based Practice (EBP) vindt het proces van klinisch redeneren plaats en worden zorgindicaties gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en kwaliteitsstandaarden. Daarnaast is van belang wat de cliënt zelf wil. Hiermee staan wijkverpleegkundigen garant voor een hoge kwaliteit van zorg, die het beste aansluit bij zowel de specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek van de cliënt en bij zijn/haar netwerk, als bij de wensen.

In het vinden van een balans tussen vragen en behoeften van cliënten en professioneel handelen worden afwegingen gemaakt, met als doel cliënten en diens naasten(n) te ondersteunen in zelfredzaamheid en autonomie, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen. Om deze afwegingen beargumenteerd te kunnen maken worden jou in deze opleiding handvatten aangereikt op grond van professionele kennis en in relatie tot de zorgvragen van de cliënt.

Doelgroep

Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wil je verder bekwamen in jouw rol als startende wijkverpleegkundige, die zich kan positioneren en profileren in de samenwerking binnen de eerstelijnszorg, cliënten en hun naaste(n) kan motiveren en ondersteunen in het nemen van eigen regie en verpleging en verzorging in extramurale zorg indiceert. Voor dit opleidingstraject dien je een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT instelling.

Werkvorm

De opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen werkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Avans+ zetten docenten in uit de beroepspraktijk en met intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. Je zorgt zelf voor een adequate voorbereiding op de lesbijeenkomsten. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van jouw persoonlijke visie op de rol en positie die je in (kunt nemen) neemt binnen jouw eigen organisatie, wijk en/of gemeente. Daarnaast laat je in een casuïstiekbeschrijving zien in staat te zijn tot klinisch redeneren, een zorgindicatie voor cliënten te kunnen stellen en deze zorg te kunnen organiseren, waarop je tevens aan de hand van gestructureerde reflectievragen reflecteert.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om op basis van evidente kennis en de meest actuele kwaliteitsstandaarden specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek bij cliënten te signaleren, analyseren en diagnosticeren. In samenspraak met de cliënt en diens naasten(n) stel je op basis daarvan doelen op en indiceer je de benodigde zorg. Je houdt hierbij rekening met het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens naaste(n) en de wensen van hun kant. Je bent in staat om de geïndiceerde zorg te organiseren en te managen. Je coördineert hierbij niet alleen de verpleegkundige handelingen, maar bent tevens in staat de zorg vanuit meerdere disciplines en instellingen te managen.

Tevens ben je in staat om, op basis van actuele ontwikkelingen in het zorgbeleid op macro-, meso- en microniveau, je te profileren en positioneren binnen de zorgketen in de eerstelijnszorg. Je weet hoe je daarin kunt samenwerken met ketenpartners en bent in staat om te netwerken, om zodoende een integraal zorgaanbod op maat te realiseren.

Deze opleiding geeft gedeeltelijke vrijstelling voor de verdiepende postbacheloropleiding Verpleegkundige M&G, profiel Wijkverpleegkundige.

Info over de opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl:

  • Titel: Wijkverpleegkundige nieuwe stijl
  • Organisatie: Avans Hogeschool
  • Type: Opleiding
  • Duur: 8maanden
  • Prijs: € 2095.00

Bekijk de startdata en locaties: klik hier

 


 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Wijkverpleegkundige nieuwe stijl” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

GemiddeldGoedSlechtUitstekendZeer Slecht

Scroll naar top