Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Interesse in de opleiding Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van Avans Hogeschool? Check nu de startdata.

BEKIJK STARTDATA

Opleiding: Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van Avans Hogeschool

Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan al langere tijd op de politieke agenda. In Nederland zijn te veel kinderen en/of volwassenen blootgesteld aan diverse vormen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit varieert van emotionele- of fysieke verwaarlozing, emotionele- of fysieke mishandeling tot seksueel misbruik. Maar ook getuige zijn van huiselijk geweld of opgroeien in een gezin waar met regelmaat huiselijk geweld voorkomt, kan de ontwikkeling en/of veiligheid van deze persoon aantasten. Jeugd-, zorg- en welzijnprofessionals hebben een belangrijke taak in het signaleren en acteren van en bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer hier sprake van is, vraagt dit van verpleegkundigen en/of maatschappelijk werkers niet alleen kennis over vroege signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze moeten ook in staat zijn morele afwegingen te maken aangaande conflicterende situaties en rekening houden met de autonomie en zelfredzaamheid van de ander. Wanneer het voor kind of volwassene niet mogelijk is zichzelf te verdedigen of te redden, is het een morele en wettelijke plicht van de verpleegkundige het belang en de veiligheid van de cliënt voorop te stellen. Hierbij speelt de professionele standaard een belangrijke rol.

Doelgroep

Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige of een geregistreerde maatschappelijk werker en je wilt je bekwamen in het werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor dit opleidingstraject dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie voor jeugdgezondheidszorg, een organisatie binnen de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld instelling voor thuiszorg- , VVT of maatschappelijke dienstverlening of bij een huisartsenpost.

Werkvorm

Het opleidingstraject is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen werkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen.

Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk. Er is ook aandacht voor het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en verbetering van communicatieve vaardigheden. Je leert op een meer ondernemende wijze invulling te geven aan jouw dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier geef je je competenties in het werken met morele dilemma’s en met de meldcode vorm. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid waarin je je competenties met betrekking tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling laat zien.

Resultaat

De competenties die je met dit programma versterkt, hebben betrekking op de (CanMEDS) rollen Zorgverlener, Communicator en EBP-reflectieve professional. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en morele dilemma’s te identificeren. Je kunt op basis van moreel redeneren de veiligheid van de cliënt centraal stellen en garanderen. Dit alles doe je op basis van je eigen professionele standaard en conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Info over de opleiding Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • Titel: Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Organisatie: Avans Hogeschool
  • Type: Opleiding
  • Duur: 3maanden
  • Prijs: € 795.00

Bekijk de startdata en locaties: klik hier

 


 

Over de verkoper

Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. Je volgt een programma bij Avans+ als je de ambitie hebt om meer te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. Groeien in je werk en als persoon. En precies daar ligt ónze ambitie, jou helpen om het beste uit jezelf te halen.

De doelen van onze klanten zijn voor ons het uitgangspunt om samen meer te bereiken. Maar ‘bereik meer’ zien we ook als een opdracht aan onszelf. Het kan altijd beter. We werken continu aan vernieuwing, verandering en verbetering.

Bereik meer zet daartoe aan. Het geeft aan dat het nooit af of genoeg is. Dat je eisen moet stellen aan jezelf en aan elkaar. Dat we alles uit de kast halen om niet alleen heel goed te zijn maar ook om gezien te worden als het beste opleidingsinstituut voor de ambitieuze professional.

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei

Deze zin vat op een kernachtige manier samen waar het om draait. Het persoonlijke is belangrijk bij Avans+, in vele opzichten. We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen bij ons kan groeien en daarmee meer kan bereiken. Dat streven zit niet alleen in ons beleid, het zit vooral in onze aard; we zorgen daar persoonlijk voor.

Bron: Avans website

Video's

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

GemiddeldGoedSlechtUitstekendZeer Slecht

Scroll naar top