Palliatief verpleegkundige

Interesse in de opleiding Palliatief verpleegkundige van Avans Hogeschool? Check nu de startdata.

BEKIJK STARTDATA

Opleiding: Palliatief verpleegkundige van Avans Hogeschool

Palliatief verpleegkundige

Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen. De bevolking van Nederland vergrijst in hoog tempo waarbij met het stijgen der jaren kwetsbaarheid en ouderdomsziekten toenemen. Naar verwachting zal de prevalentie en incidentie van kanker, dementie, CVA, hartfalen en COPD de komende jaren toenemen. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben en houden over de zorg die zij nodig hebben. In combinatie met de toenemende vergrijzing, zorgt deze trend ervoor dat een toenemend percentage mensen thuis of in een hospice zal sterven.

Palliatieve zorg is hoog-complex en moeilijk te protocolleren door een hoge mate van onvoorspelbaarheid van zowel ziekte als zorgverloop en waarbij steeds meer wisselende zorgverleners en disciplines betrokken zijn. Het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland (2017) gaat uit van één integraal zorgplan, waarin gelijktijdig behandeling, verpleging en verzorging worden verleend en dat wordt geregisseerd door een centrale zorgverlener, die dicht bij de cliënt en diens naaste(n) staat. Professionals en vrijwilligers werken nauw samen. De zorg is persoonsgericht en afgestemd op de wensen van de cliënt en diens naaste(n) en op behoud van wat de cliënt als kwaliteit van leven ziet.

Palliatief verpleegkundigen zijn een verbindende schakel tussen de verschillende sectoren, betrokken professionals en vrijwilligers. In tegenstelling tot het coördineren van dagelijkse verpleging en verzorging door bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, regisseert de palliatief verpleegkundige het gehele integrale en intersectorale zorgtraject. Vanuit vergaande kennis en kunde over palliatieve ziekten en zorg in de eerste lijn pakken zij hun rol als ketenregisseur, adviseur en belangenbehartiger. De palliatief verpleegkundige van de toekomst draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en welzijn continuüm palliatieve zorg in de regio. Hiervoor is netwerken en samenwerken vanuit een pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, visie en de wil om de beste zorg voor palliatieve cliënten hun naaste(n) in de eerste lijn tot stand te brengen, teneinde de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Doelgroep

Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een hbo-v-diploma. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT instelling of een verpleegkundige-POH in de huisartsenzorg.

Werkvorm

De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

Indien je de gehele opleiding Palliatief Verpleegkundige volgt, wordt voorafgaand aan het traject een assessment afgenomen. De uitkomsten van het assessment wordt getoetst aan de CanMEDS-competenties en -rollen van bijbehorende V&VN Expertisegebieden.

Resultaat

Met de opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn ben je in staat evidence based zorg te indiceren, te verlenen en de wekelijkse- of dagelijkse zorg te coördineren. Je kunt persoonsgericht de zorg proactief plannen op basis van gezamenlijke besluitvorming, bent in staat mantelzorgers te versterken in hun rol en coacht hen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie, waarbij je de kwaliteit van zorg bewaakt. Je werkt nauw samen met de centrale zorgverlener, herkent morele dilemma’s en kunt deze bespreekbaar maken, uitgaande van wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

Met de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel palliatieve zorg ontwikkel je jezelf tot een goed onderlegde palliatief verpleegkundige die de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur en cliëntondersteuner op zich kan nemen, andere professionals adviseert en ambassadeur is voor de belangen van palliatieve cliënten en hun naaste(n). Je kunt bijdragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor palliatieve zorg binnen de regio en voorkomt stapeling van interventies en realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject. Je kunt een moreel beraad initiëren en voorzitten.

Na beide opleidingstrajecten ben je in staat om op een resultaatgerichte en professionele manier invulling te geven aan jouw functie als palliatief verpleegkundige, door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit van zorg te bieden en eindverantwoordelijkheid voor het zorgtraject te dragen.

Info over de opleiding Palliatief verpleegkundige:

  • Titel: Palliatief verpleegkundige
  • Organisatie: Avans Hogeschool
  • Type:
  • Duur: 10maanden
  • Prijs: € 5295.00

Bekijk de startdata en locaties: klik hier

 


 

Over de verkoper

Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. Je volgt een programma bij Avans+ als je de ambitie hebt om meer te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. Groeien in je werk en als persoon. En precies daar ligt ónze ambitie, jou helpen om het beste uit jezelf te halen.

De doelen van onze klanten zijn voor ons het uitgangspunt om samen meer te bereiken. Maar ‘bereik meer’ zien we ook als een opdracht aan onszelf. Het kan altijd beter. We werken continu aan vernieuwing, verandering en verbetering.

Bereik meer zet daartoe aan. Het geeft aan dat het nooit af of genoeg is. Dat je eisen moet stellen aan jezelf en aan elkaar. Dat we alles uit de kast halen om niet alleen heel goed te zijn maar ook om gezien te worden als het beste opleidingsinstituut voor de ambitieuze professional.

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei

Deze zin vat op een kernachtige manier samen waar het om draait. Het persoonlijke is belangrijk bij Avans+, in vele opzichten. We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen bij ons kan groeien en daarmee meer kan bereiken. Dat streven zit niet alleen in ons beleid, het zit vooral in onze aard; we zorgen daar persoonlijk voor.

Bron: Avans website

Video's

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Palliatief verpleegkundige” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

GemiddeldGoedSlechtUitstekendZeer Slecht

Scroll naar top