Ouderenverpleegkundige

Interesse in de opleiding Ouderenverpleegkundige van Avans Hogeschool? Check nu de startdata.

BEKIJK STARTDATA

Opleiding: Ouderenverpleegkundige van Avans Hogeschool

Ouderenverpleegkundige

De complexiteit van zorg aan kwetsbare ouderen varieert en kent een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Een opeenstapeling van aandoeningen en problemen maakt ouderen kwetsbaar en leveren complexe en domeinoverstijgende zorgvragen op. Om kwaliteit van leven te behouden, met alle beperkingen en ziektes die daarmee gepaard kunnen gaan, is multidisciplinaire en intersectorale zorg nodig, tussen zorg- en welzijnsprofessionals, mantelzorgers en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor huisvesting. Dit vraagt om regievoering door een centrale zorgverlener, die voor de oudere en diens naaste(n) een vast aanspreekpunt is.

De Ouderenverpleegkundige regisseert zorg aan de kwetsbare oudere en diens naast(n), is de verbindende schakel tussen de sectoren wonen, zorg en welzijn, adviseren professionals en is belangenbehartiger voor kwetsbare ouderen in het lokale- en/of regionale veld. Zij anticipeert adequaat op complicerende factoren, om uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen te realiseren. De ouderenverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n), richt zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het gehele zorgtraject. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verpleegkundigen die de dagelijkse- of wekelijkse zorg en welzijnsactiviteiten coördineren. De ouderenverpleegkundige van de toekomst draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en welzijncontinuüm kwetsbare ouderenzorg in de regio. Om dit te kunnen realiseren is netwerken en samenwerken vanuit een pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, visie en de wil om de beste zorg voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n) tot stand te brengen, teneinde de cliënt zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

Doelgroep

Wil je jezelf verdiepen in de zorg aan kwetsbare ouderen en hun naaste(n), dan zijn er 3 mogelijkheden:

  1.  Als je jouw kennis en kunde in kwetsbare ouderenzorg wilt vergroten, dan kun je de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn volgen. Het gaat hierbij om de wekelijkse- of dagelijkse zorg.
  2. Ben je al competent in de kwetsbare ouderenzorg maar wil je jezelf bekwamen in ketenregie, een adviserende rol en centrale zorgverlener van kwetsbare ouderen, dan kun je de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel Kwetsbare ouderenzorg volgen. Verwacht wordt, dat je hiervoor jouw competenties ten aanzien van de primaire zorg aan mensen met dementie en hun naaste(n) kunt aantonen, evenals je bekwaamheden in klinisch redeneren en het indiceren van zorg.
  3. Met het volgen van beide opleidingen bekwaam je jezelf als Ouderenverpleegkundige.

Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een hbo-v-diploma. Voor de opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling of een verpleegkundige-POH in de huisartsenzorg.

Werkvorm

De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van jouw mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

Resultaat

Met de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn ben je in staat evidence based zorg te indiceren, te verlenen en de wekelijkse- of dagelijkse zorg te coördineren. Je kunt persoonsgericht de zorg proactief plannen op basis van gezamenlijke besluitvorming. Je bent in staat mantelzorgers te versterken in hun rol en coacht hen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie, waarbij je de kwaliteit van zorg bewaakt. Je werkt nauw samen met de centrale zorgverlener, herkent morele dilemma’s en kunt deze bespreekbaar maken, uitgaande van wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

Met de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel Ouderenzorg ontwikkel je jezelf tot een goed onderlegde ouderenverpleegkundige die de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur en cliëntondersteuner op zich kan nemen, andere professionals adviseert en ambassadeur is voor de belangen van kwetsbare ouderen en hun naaste(n). Je kunt bijdragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor kwetsbare ouderenzorg binnen de regio en voorkomt stapeling van interventies en realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject. Je kunt een moreel beraad initiëren en voorzitten.

Na beide opleidingstrajecten ben je in staat om op een resultaatgerichte en professionele manier invulling te geven aan jouw functie als ouderenverpleegkundige, door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit van zorg te bieden en eindverantwoordelijkheid voor het zorgtraject te dragen.

Info over de opleiding Ouderenverpleegkundige:

  • Titel: Ouderenverpleegkundige
  • Organisatie: Avans Hogeschool
  • Type:
  • Duur: 10 maanden
  • Prijs: € 5595.00

Bekijk de startdata en locaties: klik hier

 


 

Over de verkoper

Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. Je volgt een programma bij Avans+ als je de ambitie hebt om meer te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. Groeien in je werk en als persoon. En precies daar ligt ónze ambitie, jou helpen om het beste uit jezelf te halen.

De doelen van onze klanten zijn voor ons het uitgangspunt om samen meer te bereiken. Maar ‘bereik meer’ zien we ook als een opdracht aan onszelf. Het kan altijd beter. We werken continu aan vernieuwing, verandering en verbetering.

Bereik meer zet daartoe aan. Het geeft aan dat het nooit af of genoeg is. Dat je eisen moet stellen aan jezelf en aan elkaar. Dat we alles uit de kast halen om niet alleen heel goed te zijn maar ook om gezien te worden als het beste opleidingsinstituut voor de ambitieuze professional.

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei

Deze zin vat op een kernachtige manier samen waar het om draait. Het persoonlijke is belangrijk bij Avans+, in vele opzichten. We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen bij ons kan groeien en daarmee meer kan bereiken. Dat streven zit niet alleen in ons beleid, het zit vooral in onze aard; we zorgen daar persoonlijk voor.

Bron: Avans website

Video's

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Ouderenverpleegkundige” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

GemiddeldGoedSlechtUitstekendZeer Slecht

Scroll naar top