Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken

Interesse in de opleiding Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken van Avans Hogeschool? Check nu de startdata.

BEKIJK STARTDATA

Opleiding: Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken van Avans Hogeschool

Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken

De inzet van gespecialiseerde jeugdhulp moet beperkt worden. Het nieuwe jeugdbeleid richt zich op effectieve en efficiënte hulp aan jeugdigen en de omgeving van de jeugdige, die snel, dicht bij huis, op maat en integraal wordt aangeboden en waarbij preventie, vroege signalering, ontzorgen en normaliseren en eigen regie belangrijke uitgangspunten zijn.

Voor jeugdprofessionals betekent de transitie in de hulp aan jeugdigen en hun ouder(s) een omslag in hun beroepsuitvoering. Waar zij voorheen al snel werden doorverwezen naar jeugdzorg, wordt nu eerst ingezet op het versterken van het probleemoplossend vermogen en de opvoedcapaciteit. Pas wanneer dit onvoldoende effect scoort, de problemen escaleren en/of van dien aard zijn dat gespecialiseerde hulp nodig is, wordt toegeleid naar specifieke activiteiten, interventies en/of expertise.

Doelgroep

Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige of een in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde social worker/maatschappelijk werker en wil je verder bekwamen in jouw rol als jeugdprofessional in de jeugdhulpverlening, waarbij je een poortwachtersrol hebt voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Daarnaast wil je proactief kunnen bijdragen aan versterken en professionaliseren van het jeugdnetwerk en bijdragen aan versterking van het jeugdbeleid binnen je organisatie en je gemeente. Je werkt vanuit een netwerkorganisatie en leidt jeugdigen toe naar jeugdhulp. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een jeugdnetwerkorganisatie die toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp realiseert. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de jeugdprofessional.

Werkvorm

De opleiding Jeugdhulp vanuit (jeugd)netwerken is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen werkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een casuïstiekbeschrijving waarin de deelnemer laat zien in staat te zijn tot gestructureerde kritische reflectie vanuit verschillende perspectieven, op het eigen handelen inzake een complexe casus.

Resultaat

Je bent in staat jeugdigen en hun systeem binnen jouw werkzaamheden in het jeugdnetwerk te begeleiden, te ondersteunen en hulp op te schalen indien meer hulp of expertise nodig is. Je kunt jeugdigen en/of hun ouders betrekken in jouw bevindingen en stemt in samenspraak met hen af welke hulp nodig is voor duurzame oplossingen, wat hun wensen en behoeften zijn, wat zij zelf kunnen bijdragen en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Je bent in staat de eigen kracht en zelfregie van de jeugdige en/of ouders te versterken en de hulp zodanig te organiseren en het sociale netwerk zo nodig te versterken, dat de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp niet eerder wordt ingezet dan nodig. Indien wel nodig, leid je toe naar passende en effectieve jeugdhulp. Je werkt integraal samen met alle betrokken professionals en evalueert en monitort de hulp, samen met de jeugdige en/of ouders. Waar mogelijk schaal je de hulp weer af. Je bewaakt de veiligheid van de jeugdige(n) en bent in staat in te grijpen wanneer deze in het geding is. Zo nodig neem je (tijdelijk) regie over het hulpproces, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

 

Info over de opleiding Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken:

  • Titel: Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken
  • Organisatie: Avans Hogeschool
  • Type:
  • Duur: 5maanden
  • Prijs: € 2170.00

Bekijk de startdata en locaties: klik hier

 


 

Over de verkoper

Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. Je volgt een programma bij Avans+ als je de ambitie hebt om meer te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. Groeien in je werk en als persoon. En precies daar ligt ónze ambitie, jou helpen om het beste uit jezelf te halen.

De doelen van onze klanten zijn voor ons het uitgangspunt om samen meer te bereiken. Maar ‘bereik meer’ zien we ook als een opdracht aan onszelf. Het kan altijd beter. We werken continu aan vernieuwing, verandering en verbetering.

Bereik meer zet daartoe aan. Het geeft aan dat het nooit af of genoeg is. Dat je eisen moet stellen aan jezelf en aan elkaar. Dat we alles uit de kast halen om niet alleen heel goed te zijn maar ook om gezien te worden als het beste opleidingsinstituut voor de ambitieuze professional.

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei

Deze zin vat op een kernachtige manier samen waar het om draait. Het persoonlijke is belangrijk bij Avans+, in vele opzichten. We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen bij ons kan groeien en daarmee meer kan bereiken. Dat streven zit niet alleen in ons beleid, het zit vooral in onze aard; we zorgen daar persoonlijk voor.

Bron: Avans website

Video's

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

GemiddeldGoedSlechtUitstekendZeer Slecht

Scroll naar top