Ondersteunen faalangstige kinderen

€ 355.00
Ondersteunen faalangstige kinderen
Ondersteunen faalangstige kinderen
€ 355.00

ONDERSTEUNEN FAALANGSTIGE KINDEREN

De moderne samenleving legt een steeds grotere druk op kinderen. Zij moeten van alles: op school, thuis en bij allerlei clubs. Achterblijven wordt niet gezien als een vertrekpunt voor verbetering, maar als een mislukking. Voor veel kinderen is het een zware opdracht om iedere keer te moeten voldoen aan alle eisen die aan hen worden gesteld.

Deze verwachtingen kunnen resulteren in angst. Angst om te falen! Faalangst kan zorgen voor minder goede (school)prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten. Het is belangrijk het kind te ondersteunen en te leren omgaan met de angst.

Onze cursus Ondersteunen faalangstige kinderen is gevalideerd door Registerleraar.nl.

DOELGROEP

Deze training is bedoeld voor leerkrachten, leerkrachtondersteuners, remedial teachers, intern begeleiders en ouders die op zoek zijn naar mogelijkheden om kinderen met faalangst beter te begeleiden en ondersteunen in de omgang met hun faalangst.

WERKVORM

Tijdens deze cursus staat praktische toepassing centraal. Vanuit de theorie wordt voortdurend een koppeling gemaakt naar het toepassen binnen de eigen organisatie. We lichten de achtergrond van faalangst toe, waarna via actieve werkvormen, casuïstiek, discussie en overleg de brug naar de eigen praktijk wordt gemaakt. Leren van en met elkaar is hierbij het uitgangspunt.

Door reflectie stellen we jouw eigen leerkrachtgedrag aan de orde als vertrekpunt voor verandering. We gaan in op het organiseren van begeleiding door het opstellen van een pedagogisch groepsoverzicht en een groepsplan. Deze worden via (huis)werkopdrachten gerelateerd aan jouw eigen praktijk.

RESULTAAT

Na afloop van de cursus Ondersteunen van faalangstige kinderen heb je jouw kennis en inzicht in faalangst bij kinderen vergroot. Door reflectie op jouw eigen leerkrachtgedrag heb je je handelingsrepertoire en je vaardigheden in het begeleiden en ondersteunen van faalangstige kinderen versterkt. Daarnaast weet je die te vertalen naar het organiseren van begeleiding en ondersteuning binnen jouw eigen organisatie.

Onze cursus Ondersteunen faalangstige kinderen is officieel geregistreerd bij Registerleraar.nl. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor jouw registratie in het lerarenregister.

Ondersteunen faalangstige kinderen

MEER INFO? KLIK HIER!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply